Team: HR
Tryb pracy: hybrydowy
Praca na 1/16 część etatu

Zadania

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy oraz nowych inwestycji
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowych powierzchni biurowych
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Udział w ocenie ryzyka, która wiąże się z wykonywaną pracą
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków z niej wynikających oraz w Analizie przyczyn chorób zawodowych i opracowywaniu wynikających z niej wniosków
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji w dziedzinie bhp
 • Wykonywanie pozostałych zadań wynikających z Rozp. Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109 Poz. 704 z późn. Zm.)

Nasze wymagania

 • Doskonała znajomość języka polskiego oraz angielskiego (min. C1)
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Minimum 3-letni staż pracy w służbie bhp w firmie z branży opakowaniowej
 • Bardzo dobra znajomość wymagań prawnych z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość stosowania technik analizy przyczyn powstawania niezgodności oraz rozwiązywania problemów
 • Znajomość stosowania metod oceny ryzyka zawodowego
 • Znajomość PN- ISO-45001
 • Wiedza z zakresu metodologii oceny ryzyka maszyn